Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

Roboty budowlane obejmowały:

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów

– wymiana kotła centralnego ogrzewania

– wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik