Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym

Zadanie: Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym
Inwestor: Gmina Dobrzeń Wielki
Kwota realizacji: 1.297.145,05 zł brutto
Data realizacji: 29.04.2019 – 23.10.2019

Roboty budowlane obejmowały:

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów

– częściowa modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

– montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

– montaż instalacji klimatyzacji

–  wykonanie instalacji węzła cieplnego wyposażonego w pompę ciepła typu solanka-woda oraz kocioł olejowy

– wykonanie instalacji dolnego źródła opartego na sondach gruntowych

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik