Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne -sala widowiskowa w Tułowicach

Zadanie: Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne -sala widowiskowa w Tułowicach
Inwestor: Gmina Tułowice
Kwota realizacji: 994.778,18 zł brutto
Data realizacji: 27.03.2019 – 05.12.2019

Roboty budowlane obejmowały:

– kompleksowe wykonanie prac remontowych budynku w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik