Wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego w Krapkowicach

Zadanie: Wymiana pokrycia dachowego budynku biurowego w Krapkowicach
Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
Kwota realizacji: 138.613,76 zł brutto
Data realizacji: 15.07.2016 – 30.09.2016

Roboty budowlane obejmowały:

– rozbiórka istniejącego pokrycia

– montaż nowego pokrycia dachowego

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik