Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich

Zadanie: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich
Inwestor: Gmina Olesno
Kwota realizacji: 989.812,50 zł brutto
Data realizacji: 18.06.2020 – 30.10.2020

Roboty budowlane obejmowały:

– ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów

– wymiana kotła centralnego ogrzewania

– wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik