WiK Turawa

Zadanie: WiK Turawa
Inwestor: WiK Turawa
Kwota realizacji: 546.593,55 zł brutto
Data realizacji: 22.03.2018 – 29.08.2018

Roboty budowlane obejmowały:

– kompleksowe wykonanie prac remontowych budynku w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik