Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – I etap

Zadanie: Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – I etap
Inwestor: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Kwota realizacji: 1.412.265,09 zł brutto
Data realizacji: 15.10.2019 – 23.12.2019

Roboty budowlane obejmowały:

– ocieplenie ścian poniżej gruntu oraz ścian zewnętrznych i stropodachów

– wymianę stolarki okiennej wraz z montażem rolet zewnętrznych

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik