Wachów

Zadanie: Wachów
Inwestor: Gmina Olesno
Kwota realizacji: 243.002,97 zł brutto
Data realizacji: 01.09.2017 – 15.04.2018

Roboty budowlane obejmowały:

– kompleksowe wykonanie prac remontowych budynku w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik