Rozbudowa budynku PSP nr 9 w Opolu

Zadanie: Rozbudowa budynku PSP nr 9 w Opolu
Inwestor: Urząd Miasta Opole
Kwota realizacji: 3.233.530 zł brutto
Data realizacji: 04.10.2018 – 26.07.2019

Roboty budowlane obejmowały:

– kompleksowe wykonanie nowego skrzydła budynku w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik