Termomodernizacja budynku biurowego z przebudową części parteru na kotłownię gazową – I etap

Roboty budowlane obejmowały:

– ocieplenie ścian poniżej gruntu oraz ścian zewnętrznych i stropodachów

– wymianę stolarki okiennej wraz z montażem rolet zewnętrznych

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik