Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcje kulturalne -sala widowiskowa w Tułowicach

Roboty budowlane obejmowały:

– kompleksowe wykonanie prac remontowych budynku w stanie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie wykonane w ramach umowy konsorcjum z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Artur Słowik